Marion Vloedgraven
Medewerkers

‘Het mooiste is als klanten mij niet meer nodig hebben’

Marion Vloedgraven | e-mail | linkedin

Marion Vloedgraven is sinds april 2020 consultant bij BexerHamstra, met als specialisatie beloning en pensioen. Daarvoor deed zij ruim tien jaar ervaring op bij Korn Ferry, nadat zij enkele jaren werkte bij adviesbureau Sprenkels & Verschuren. Ze studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en actuariële wetenschappen aan de UvA, en is actuaris AG.

‘Ik voel me sterk betrokken bij klanten. Ik neem verantwoordelijkheid, wacht niet af. Efficiënt en snel veel werk verzetten is in mijn vak wel nodig. Het is complex werk, nog steeds moet ik elke dag mijn hersens laten kraken. Geen opdracht is hetzelfde.

Ik begeleid grotere ondernemingen met een complexe arbeidsvoorwaardensituatie. Vaak hebben zij voor verschillende groepen medewerkers uiteenlopende regelingen, bijvoorbeeld door fusies. Soms is het ook gewoon vanuit de historie zo gegroeid. In de meeste gevallen willen bedrijven die situatie vereenvoudigen, zodat een efficiënt arbeidsvoorwaardenpakket ontstaat dat past bij de medewerkers. En dan speelt natuurlijk het Pensioenakkoord, dat wordt een enorme transitie.

Bij alle stappen van een transitietraject ben ik betrokken: op basis van analyses een nieuw beleid bepalen, de impact berekenen, met de OR en de vakbond om tafel zitten, de medewerkers inzicht geven in de veranderingen. Een mooi nieuw pakket verzinnen is niet genoeg, je moet mensen erbij betrekken. Ik neem ze stapje voor stapje mee in het denkproces.

Ik wil het liefst dat klanten mij na één of twee jaar niet meer nodig hebben. Dat hun situatie zo overzichtelijk is geworden, dat ze het verder zelf kunnen.’