Beloningsonderzoek voor HISWA-RECRON

In de aanloop naar cao-onderhandelingen voor de verblijfsrecreatie wilde Martin Merks van HISWA-RECRON inzicht krijgen in het beloningsbeleid van een groep leden. BexerHamstra deed er onderzoek naar. ‘Zij bieden wel wat meer dan we hadden verwacht.’

| Beloning

Het beeld bestaat dat de recreatiesector niet erg royaal betaalt. Maar klopt dat eigenlijk wel? Dat wilde manager sociaal beleid Martin Merks van ondernemersorganisatie HISWA-RECRON wel eens weten. Voordat de nieuwe cao-onderhandelingen van start gingen, besloot hij de beloningen van een groep leden te laten onderzoeken. ‘Het zijn natuurlijk rare jaren geweest, met die hoge inflatie. Begin 2022 hadden we voor twee jaar een cao afgesloten die daar nog geen rekening mee hield. De vakbond wilde tussentijds andere afspraken maken, daar zijn wij niet in meegegaan. We hadden het vermoeden dat onze leden al meer doen dan in de huidige cao staat.’ Om dat te concretiseren, nam Merks het initiatief tot een onderzoek.

Het ging daarbij om een deel van de leden, namelijk de ondernemers die actief zijn in verblijfsrecreatie, zoals campings en bungalowparken. Met een flink aantal mkb’ers plus enkele grote bedrijven als Roompot, Landal GreenParks en Center Parcs vormen zij veruit de grootste groep binnen de sector landrecreatie. HISWA-RECRON bedient ook ondernemingen in de watersport, sinds het samengaan begin 2020 van de brancheverenigingen RECRON en HISWA.

Boven cao-niveau

Om het onderzoek op poten te zetten, schakelde Martin Merks afgelopen voorjaar Guyot van Meer van BexerHamstra in. Niet alleen was Van Meer eerder al betrokken bij de opzet van het nieuwe pensioencontract voor de recreatieondernemers, ook werkte hij in het verleden als interimmanager bij vakantieparkenexploitant Landal GreenParks. Hij kende de sector en een aantal leden van de commissie die de cao ging voorbereiden.

En, zorgde het onderzoek voor grote verrassingen? ‘Nee, het bevestigde vooral ons vermoeden dat veel leden boven cao-niveau belonen en dus wel degelijk hebben gereageerd op de oplopende inflatie’, aldus Merks. ‘Van hun medewerkers heeft gemiddeld ongeveer 30 procent er meer bij gekregen dan de periodiek waarop zij recht hadden. En dan is er ook nog een groep die zijn schaal passeert. Al met al was het wat meer dan we van tevoren hadden verwacht.’

Toch reiskostenvergoeding

Andere voorbeelden van de extra’s die veel ondernemers in de sector de afgelopen jaren hebben geboden, zijn eenmalige uitkeringen om de inflatie te compenseren en een reiskostenvergoeding. Over reiskosten staat in de huidige cao niets vermeld, maar in de praktijk blijken de meeste werkgevers een deel van deze kosten te vergoeden. Mede naar aanleiding van deze uitkomst stelt HISWA-RECRON nu voor een standaardvergoeding in de nieuwe cao op te nemen. ‘Dat hing al langer boven de markt’, zegt Merks. ‘Geen reiskostenvergoeding vinden wij niet meer van deze tijd. Bedrijven in de recreatiebranche liggen vaak wat landelijker en zijn lastig met openbaar vervoer bereikbaar. Als je dan met stijgende benzineprijzen dagelijks naar je werk moet, rijd je zo een deel van je salaris weg.’

Dat niet alles tot in detail in de cao staat, heeft ook te maken met de diversiteit van de leden, aldus Merks. Sommige bedrijven zijn sterk seizoensgebonden, andere niet. Vooral ook de omvang verschilt onderling sterk: het personeelsbestand varieert van zo’n tien medewerkers tot meer dan drieduizend. ‘Sommige zaken moeten we daarom breed formuleren. Een voorbeeld is de jubileumregeling. In de cao staat dat er iets moet zijn, maar de precieze invulling laten we aan de leden zelf over.’

Onderhandelingen van start

In september zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie van start gegaan. Het onderzoek naar de huidige arbeidsvoorwaarden is daarbij geen onderhandelingsstuk, benadrukt Merks. Het dient vooral als achtergrondinformatie. Hoewel de respons van de ondernemers een beetje tegenviel, waarschijnlijk doordat zij benaderd werden in een drukke periode, gelden de uitkomsten wel als representatief voor de sector.

De samenwerking met de onderzoekers ervoer Merks als ‘buitengewoon prettig’. ‘Mijn beeld van BexerHamstra is dat er leuke, enthousiaste en slimme mensen werken die goed kunnen rekenen, analyseren en verbanden leggen. Toen het onderzoek liep, hadden we bijna wekelijks contact over de gang van zaken. Vragen en opmerkingen van onze leden werden goed opgepakt.’

Is zo’n onderzoek naar de daadwerkelijke beloning door deze groep ondernemingen voor herhaling vatbaar? ‘Ik denk dat het goed is om het voorafgaand aan volgende cao-besprekingen te herhalen’, aldus Merks. Wat hem in de toekomst ook interessant lijkt, is om specifieke functiegroepen binnen de sector te onderzoeken, denk aan medewerkers in de schoonmaak, groenvoorziening en horeca. ‘Bij ons zit iedereen in één cao, maar het zou goed zijn om eens te kijken hoe de beloning zich verhoudt tot de specifieke sector-cao’s. Al is dat nog even toekomstmuziek.’