Nieuw functie- en salarishuis voor CaseWare Nederland

Na een groeispurt besloot softwarebedrijf CaseWare Nederland met de hele organisatie agile te gaan werken. Dat vroeg om een nieuw functie- en salarishuis.  Het was even wennen voor de medewerkers van CaseWare, dat accountancysoftware ontwikkelt en implementeert. Vorig jaar gingen zij allemaal agile werken, nadat de softwareontwikkelaars met de scrummethodiek het voortouw hadden genomen.

| Organisatie

‘Die werkwijze wilden we organisatiebreed gaan invoeren’, vertelt directeur Richard Schiphorst. Een flexibeler inzet van de medewerkers en meer verantwoordelijkheid bij de samenwerkende teams, dat waren de voornaamste veranderingen. ‘In het begin was dat best spannend voor onze mensen’, aldus Schiphorst. ‘Voorheen werkten we vanuit afdelingen, nu werken we in teams met uit alle onderdelen een vertegenwoordiger, zoals een ontwikkelaar, een product owner en iemand van support. Het gaat vooral om de bewustwording van een grotere eigen inbreng en meer flexibiliteit. Zo bepaalt het team nu zelf welke ontwikkeling het aanpakt. En in plaats van een onderverdeling in functies, denken we meer in rollen. Eén persoon kan meerdere rollen uitvoeren, zo is de organisatie flexibeler.’

Groeispurt

Bij zo’n nieuwe organisatie hoort ook een nieuw HRM-systeem. Dat werd al noodzakelijk door de sterke groei van de afgelopen jaren. In 1995 werd CaseWare Nederland opgericht, destijds met een handvol medewerkers. Toen Schiphorst in 2006 bij het bedrijf kwam, waren er acht medewerkers. Al snel groeide dat uit tot een man of dertig, en de laatste drie jaar verdubbelde het aantal medewerkers. Dat ging gelijk op met een gestage uitbreiding van de productlijnen en nieuwe softwaremodules. ‘Destijds had ik een HRM-systeem opgezet naar voorbeeld van de systemen bij enkele eerdere werkgevers. Dat systeem is meegegroeid met de organisatie, maar onderhouden vergt eigenlijk een grotere inspanning dan een systeem opzetten. Dat komt er in praktijk dan niet van.’

Schiphorst kreeg behoefte aan een heel nieuwe opzet die recht zou doen aan de omvang van de organisatie en aan de nieuwe manier van werken. Ook een uniforme uitstraling vond hij hard nodig. Door de jaren heen waren voor mensen met vergelijkbaar werk verschillende functiebenamingen gaan circuleren. ‘Er zat geen lijn meer in’, aldus Schiphorst. Een nieuw, flexibel en toekomstbestendig functie- en salarishuis moet daarin verandering brengen.

‘In het begin was agile best spannend’

CaseWare

Carrièremogelijkheden

CaseWare ging voor dat nieuwe ‘huis’ bewust de samenwerking aan met een externe partij. Na een pitch van twee gegadigden, werd dat Hamstra & Partners. Directeur Schiphorst: ‘Zo’n nieuw systeem ontwikkelen, dat doe je er bij een bedrijf van deze omvang niet zomaar meer even bij. Daarnaast wil je ook graag gebruikmaken van de kennis van experts op dit gebied. Lianne Hamstra en haar collega’s luisterden goed naar ons, maar hadden ook een duidelijke eigen inbreng. Je merkte echt hun expertise.’

Na het formeren van werkgroepen waarin ook vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen zaten, maakte Hamstra & Partners een projectplan, en zette in verschillende stappen een nieuw functiehuis en salarishuis op. Daarnaast werden alle functies gebenchmarkt. ‘Wij zeiden altijd dat we marktconform beloonden’, aldus Schiphorst, ‘maar we wilden zeker weten of dat ook zo is.’

Deze lente, op 2 april, presenteerden Schiphorst en Lianne Hamstra de uitwerking van het nieuwe functiehuis aan het voltallige personeel. En ja, CaseWare blijkt inderdaad marktconform te belonen, mét voldoende ruimte om door te groeien. ‘De grootste winst is misschien nog wel dat dit nieuwe functie- en salarishuis voor individuele medewerkers duidelijk maakt wat de persoonlijke carrièremogelijkheden zijn, welke stappen ze kunnen maken en welke verwachtingen dit met zich meebrengt. Of dat nou verticale stappen zijn, zoals van medior naar senior, of horizontale stappen, bijvoorbeeld van support naar development. Dat praat een stuk makkelijker.’

In de cloud

En het agile werken? Dat is inmiddels door de medewerkers omarmd, en de organisatie begint de vruchten ervan te plukken. Schiphorst: ‘De ontwikkelingen in de markt gaan alleen maar sneller en dat kunnen we nu nog beter aan.’ Van oudsher draaiden de softwareoplossingen van CaseWare op een desktopomgeving. Door de huidige technologische mogelijkheden is de toekomst volgens Schiphorst werken in de cloud. ‘Daarvoor hebben we een geheel nieuwe productlijn opgezet. Een aantal klanten hebben onze cloudoplossing al in gebruik genomen. Juist hierbij blijkt het agile werken heel vruchtbaar.’

Hamstra & Partners heeft de afgelopen jaren bij meerdere bedrijven in de IT sector meegedacht en meegewerkt aan een nieuw functie- en salarishuis.