Pensioenakkoord ter behandeling aan Tweede Kamer aangeboden

Langverwacht en toch gekomen: de Wet Toekomst Pensioen (‘het Pensioenakkoord’) is op 31 maart aan de Tweede Kamer ter behandeling aangeboden. Het Nederlandse pensioenstelsel gaat volledig veranderen en iedere pensioenregeling in Nederland moet worden aangepast.

| Pensioen

Wat verandert er?

Iedere pensioenregeling in Nederland moet straks een premieregeling zijn. De premie die wordt ingelegd is vastgesteld (dit is een arbeidsvoorwaardelijke afspraak) en het pensioen dat wordt bereikt is het resultaat van de betaalde premies, onttrokken kosten en de behaalde rendementen. Het pensioen wordt daarmee niet per definitie onzekerder, wel transparanter.

De sociale partners kunnen kiezen uit twee verschillende soorten regelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De flexibele premieregeling is nagenoeg gelijk aan de beschikbare premieregelingen die we al kennen, met een goede default maar ook met eigen keuzes voor de deelnemer. De solidaire premieregeling kan alleen door pensioenfondsen worden uitgevoerd. Dit is een premieregeling waarbij het beleid meer op centraal niveau wordt gemaakt en er een collectieve buffer wordt aangehouden voor slechtere tijden. De individuele deelnemer heeft hierin geen keuzes.

De premie-inleg wordt straks leeftijdsonafhankelijk en er geldt een fiscaal maximale inleg van 30% van de pensioengrondslag.

… en wanneer?

De grote uitdaging bij dit nieuwe pensioenstelsel is de weg er naar toe. De transitie is heel complex en zal nog tot veel discussie leiden. Er is voor een lange transitieperiode gekozen: de wet gaat naar verwachting per 1 januari 2023 in, en uiterlijk 1 januari 2027 moet elke pensioenregeling voldoen.

Wat als ik nu een beschikbare premieregeling heb?

Het type regeling kan je behouden. Wel moet je een aantal zaken aanpassen:

 • De premie-inleg moet vanaf 2027 leeftijdsonafhankelijk zijn, een zogenoemde ‘flat rate’. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: voor bestaande medewerkers de leeftijdsafhankelijke staffel behouden en voor nieuwe medewerkers overstappen naar een flat rate. Of voor iedereen overstappen naar een flat rate waarbij het een logisch gevolg is dat je de oudere medewerkers een compensatie biedt voor het verschil met hun huidige regeling. Hiervoor is een transitieplan vereist.
 • Het partnerpensioen gaat veranderen en wordt straks een vast percentage van het salaris, met een maximum van 50%.
 • Straks mogen de sociale partners ervoor kiezen dat variabel pensioen (ofwel: blijven doorbeleggen na de pensioendatum) ook bij PPI’s en verzekeraars de standaard wordt. Op dit moment is de aankoop van een vast pensioen de standaard en kan een individuele deelnemer een keuze maken voor doorbeleggen vanaf de pensioendatum. Het gevolg hiervan is, dat nu met name de mensen die zich individueel advies kunnen veroorloven dit kiezen terwijl het economisch gezien voor iedereen een verstandige keuze kan zijn

Wat als ik nu een middelloonregeling heb?

Middelloonregelingen bestaan vanaf 2027 niet meer. Er komt dus sowieso een forse transitie aan waarbij je met je medewerkers(vertegenwoordiging) moet afstemmen of de solidaire of flexibele premieregeling het best bij jou en je medewerkers past. Vervolgens moet een transitieplan worden opgesteld. Wat in deze situatie de verstandigste route is, verschilt per situatie. Eén van de mogelijkheden is gebruik maken van het overgangsrecht, wat betekent dat je voor bestaande medewerkers over gaat naar een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffel en voor nieuwe medewerkers overgaat op een flat rate. Wil je dit en zit je nu bij een pensioenfonds, dan is haast geboden en moet je dit nog in 2022 regelen.

Moet ik nu al iets doen?

Als je een beschikbare premieregeling hebt hoef je nu nog niets te doen, maar we raden je aan je pensioenregeling alvast Pensioenakkoord proof te maken als er een trigger is om aan de slag te gaan. Denk aan de volgende situaties:

 • De uitvoeringsovereenkomst met je pensioenuitvoerder loopt binnenkort af
 • Je bedrijf groeit flink in aantal medewerkers
 • Je hebt verschillende pensioenregelingen binnen je organisatie en wil deze harmoniseren
 • Je wil zo snel mogelijk de arbeidsvoorwaarde pensioen leeftijdsonafhankelijk maken

Heb je nu een middelloonregeling dan raden we je aan je situatie en mogelijke toekomstscenario’s in kaart te (laten) brengen. Wil je gebruik maken van het overgangsrecht dan moet dat namelijk in 2022 nog worden geregeld.

Wij kunnen je helpen

 • Wij brengen de situatie in kaart en leggen mogelijke alternatieven uit, in een training en/of workshop voor werkgever en/of Ondernemingsraad.
 • We geven inzicht in de verwachte kosten voor de komende 15 jaar, rekening houdend met toekomstige uit- en indiensttredingen obv aannames van verloop in jouw onderneming.
 • Wij laten voor de gewenste alternatieven zien wat de gevolgen zijn voor de medewerkers, rekening houdend met verschillende economische scenario’s die door De Nederlandse Bank zijn ontwikkeld.
 • We kunnen een passende pensioenuitvoerder selecteren.
 • Mocht het komen tot een wijziging van pensioenregeling en/of uitvoerder dan helpen wij bij de implementatie en de communicatie naar de medewerkers

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Miriam of Marion.