Gelijke beloning mannen en vrouwen bij VvAA

Een gelijke beloning van mannen en vrouwen is een belangrijk thema voor VvAA, het beroepsoverstijgende collectief van zorgprofessionals en zorgondernemingen. Op verzoek van HR-manager Paul Jacobs liet BexerHamstra er een scherpe analyse op los. ‘Als je alles op één hoop gooit zie je toch echt een verschil.’

| Beloning

Met zo’n 650 medewerkers (fte) levert VvAA veel verschillende diensten en ziet het HR-team heel wat thema’s langskomen. Gelijke beloning voor man en vrouw staat al langer op het netvlies, vertelt Paul Jacobs. ‘Rapportage over een eventuele loonkloof wordt wettelijk verplicht, maar los daarvan zijn wij als organisatie de laatste jaren actiever bezig met diversiteit en inclusie. Gelijke beloning vinden we een belangrijk thema vanuit een gezond normenkader, onze persoonlijke overtuiging en ook vanuit arbeidsmarktperspectief. We willen voor iedereen een aantrekkelijke werkgever zijn.’

Discussies over de aanpak

Vorige jaren liet Jacobs zelf een analyse los op de beschikbare beloningsdata. Dat bleek lastig. Wat bereken je precies en hoe pak je het aan? Bij de bespreking met de OR en het bestuur ontstond daarover discussie, dat vond Jacobs weinig vruchtbaar. ‘Ik wil over de uitkomst praten, niet over de aanpak van de analyse.’

Daarom besloot hij BexerHamstra in te schakelen, dat VvAA op meer HR-dossiers adviseert en over de salarisgegevens beschikte. Daardoor was het relatief eenvoudig om een consistente analyse uit te voeren, die ook een vergelijking met de markt mogelijk maakte. Jacobs: ‘Ik had al eerder ervaring opgedaan met BexerHamstra en vond de samenwerking heel fijn. Het is een betrouwbare partij die snel levert, en die haar mensen veel ruimte biedt voor eigen initiatief. Als HR-mens vind ik dat leuk om te zien.’

In evenwicht

En de uitkomsten? Jacobs geeft aan dat deze net binnen zijn en nu eerst binnen de directie en met de OR inhoudelijk worden besproken. Over het algemeen zie je dat binnen VvAA – net als bij andere bedrijven – na diverse correcties voor onder andere leeftijd eventuele verschillen een stuk kleiner zijn. ‘Dat kun je fijn vinden’, aldus Jacobs. Maar hij vindt het te makkelijk om het bij die conclusie te houden. ‘Uiteindelijk zou het verschil ook miniem moeten zijn als je grote groepen collega’s vergelijkt. Het kan zijn dat er relatief meer mannen in hogere loonschalen zitten. Dan heb je op een ander vlak nog wat te doen.’

Wat leiderschap betreft is de verdeling bij VvAA eerlijk, constateert Jacobs. De hoofddirectie bestaat uit één vrouw en één man, en in de raad van commissarissen zitten vier vrouwen en één man. Ook bij het middenmanegement is de verdeling man/vrouw echt goed in evenwicht.

Patronen doorbreken

Die evenwichtige man-vrouwverdeling binnen de leidinggevende functies helpt volgens Jacobs ook bij het gelijktrekken van de beloning. ‘Vrouwelijke managers beoordelen medewerkers over het algemeen toch anders dan mannen. Daardoor stijgt de waardering en dus de beloning van vrouwen. Quota voor vrouwen in topfuncties vind ik daarom toch zinvol. Wil je bepaalde patronen in de organisatie doorbreken, dan moet je dat afdwingen.’