Inspiratiesessie 19 januari 2023: nieuw pensioenstelsel, kom in actie!

Op weg naar de nieuwe pensioenwet moeten bedrijven een aantal belangrijke keuzes maken. Tijdens onze inspiratiesessie in januari bracht consultant Miriam Morshuis de actiepunten in kaart.

| Inspiratiesessie, Pensioen

Binnen een paar jaar moeten álle bedrijven eraan geloven: de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. ‘Er valt veel te kiezen en dat vergt actie van bedrijven. Dus begin op tijd’, waarschuwt Miriam Morshuis van BexerHamstra.

Als de Wet Toekomst Pensioenen in maart door de Eerste Kamer komt, gaat die op 1 juli dit jaar in. Bedrijven die zijn aangesloten bij een pensioenfonds moeten eind 2024 een transitieplan klaar hebben. Zit je bij een verzekeraar of een PPI, dan moet het plan er uiterlijk drie maanden voor de invoering op 1 januari 2027 liggen. ‘Kom je zelf niet in actie, dan zal de uitvoerder een plan voor je bedenken’, aldus Morshuis.

In de aanloop

Ook in de aanloop naar de nieuwe wet zijn keuzes nodig, in elk geval als het pensioen bij een PPI of verzekeraar is ondergebracht. Houd je het als bedrijf zoveel mogelijk bij het oude met een leeftijdsafhankelijke staffel voor bestaande medewerkers? Dat is in elk geval makkelijk uit te leggen en de kosten vallen voorlopig wat gunstiger uit. Nadeel is dat voor jonge nieuwe medewerkers al wel de leeftijdsonafhankelijke premie gaat gelden en die valt in veel gevallen een stuk hoger uit dan voor de jonge medewerkers die al in dienst zijn. Zij beginnen in het huidige systeem immers laag, terwijl in het nieuwe systeem iedereen op dezelfde premie kan rekenen, de zogeheten ‘flat rate’.

De andere mogelijkheid is om ook voor de bestaande medewerkers nu al over te stappen op die flat rate. Voor medewerkers vanaf ongeveer veertig jaar pakt dat ongunstig uit, hen zul je als werkgever moeten compenseren. De hoogte van de flat rate kun je zelf kiezen, tot een maximum van 30%. Dus daar gaan nog wel wat berekeningen aan vooraf. Doordat voor alle jongere medewerkers meer premie wordt ingelegd, pakt deze optie aanvankelijk wat duurder uit.

Nabestaandenpensioen

Ook het nabestaandenpensioen vergt actie. In het nieuwe stelsel wordt dat een verzekering, die bij vroegtijdig overlijden tot maximaal 50% van het inkomen aan de partner uitkeert. Daarbij maakt het voor de hoogte van de uitkering niet meer uit hoe lang de medewerker is aangesloten bij een pensioenregeling, of dat nu twee of twintig jaar is. Ook hier moet de werkgever puzzelen op het percentage. ‘Een serieus issue’, aldus Morshuis. ‘De kosten kunnen door deze nieuwe aanpak behoorlijk stijgen.’

Grotere transparantie

Voordelen zitten er ook zeker aan het nieuwe pensioenstelsel, vindt Morshuis. Naast meer eenvoud en flexibiliteit voor deelnemers, wordt het voor medewerkers in spe ook veel makkelijker om pensioenregelingen te vergelijken. ‘Door de grotere transparantie zie je zo hoeveel premie werkgevers inleggen, terwijl dat nu nog vrij ondoorzichtig is.’ Bedrijven kunnen zich met hun gunstige regeling straks dus profileren als een aantrekkelijke werkgever. En dat is in tijden van nijpende personeelsschaarste lang niet gek.