BexerHamstra Beleidsdatabase

BexerHamstra heeft een database opgebouwd met arbeidsvoorwaardenregelingen en cao’s van meer dan 160 organisaties in Nederland. De komende periode willen we de database verder uitbreiden.​

| Beloning, BexerHamstra

Geïnteresseerd?

Van ons krijg je een vergelijking van het beloningsbeleid van jouw organisatie met de algemene markt. Voor vaste salarissen, variabele beloning en verlofuren. Je krijgt inzicht in de beloningspositie per schaal en voor de totale organisatie.

Op dit moment is de deelname aan de beleidsdatabase gesloten.