BexerHamstra bouwt aan beloningsdatabase. Help je ons?

BexerHamstra heeft een database opgebouwd met arbeidsvoorwaardenregelingen en cao’s van meer dan 160 organisaties in Nederland. De komende periode willen we de database verder uitbreiden.

Wil je ons helpen? Heel graag! Onze tegenprestatie: een kosteloze beloningsbenchmark.

Klik hier om deel te nemen

Wat levert deelname op?

Van ons krijg je een vergelijking van het beloningsbeleid van jouw organisatie met de algemene markt. Voor vaste salarissen, variabele beloning en verlofuren. Je krijgt inzicht in de beloningspositie per schaal en voor de totale organisatie.

Wat maakt deze benchmark anders?

Wij vergelijken beleid met beleid voor een zuiver beeld. Vaak wordt het eigen beleid met praktijkdata van de markt vergeleken. Dat is geen zuivere vergelijking omdat praktijkdata meestal lager liggen. Medewerkers worden immers niet allemaal op het maximum van hun schaal beloond. Het risico is dat het beleid daardoor te laag wordt neergezet.

Daar komt bij dat ervaring invloed heeft op de praktijkdata. Heb je bijvoorbeeld veel jonge mensen in dienst, dan zou je de onterechte conclusie kunnen trekken dat de organisatie te weinig betaalt.

De aanlevering van data is bij ons eenvoudig. Anders dan bij andere bureaus hoef je geen uitgebreide datasheets in te vullen.​ Je hoeft alleen je beleidsdocumenten met ons te delen.

Data-aanlevering is eenvoudig

Als je ons wilt helpen met de aanvulling van onze database, hoef je alleen je beleidsdocumenten op te sturen. Individuele medewerkersdata verzamelen is dus niet nodig. Het gaat om de volgende documenten:

  • Arbeidsvoorwaardenreglement / eigen ondernemings-cao / personeelshandboek
  • Salarisschalen inclusief de indexatiepercentages tot en met 1 januari 2024
  • Variabele beloningsregeling
  • Werkuren per week, vakantiedagen en overig verlof

Verschilt het beleid voor verschillende groepen medewerkers, zoals bijvoorbeeld winkel- en kantoorpersoneel? Dan ontvangen we graag de informatie voor de verschillende groepen.

Overigens kunnen we alleen bedrijven opnemen in de database waarvan we een functieschalenconversie hebben of kunnen maken. Dit geldt voor de meeste bedrijven, want we kennen de meest gangbare functiewaarderingsmethoden. Mocht je nou geen functiewaarderingsmethode hebben of een methode die minder gebruikelijk is, dan nemen wij contact met je op om te overleggen over de mogelijkheden.

Klik hier om deel te nemen

En dan?

De resultaten koppelen we terug voor de zomer.We gebruiken de verzamelde data voor onze advisering over beloning. Daarbij is het goed om te weten dat de data nooit te herleiden zijn naar individuele organisaties. Wel noemen we graag de bedrijfsnamen van de deelnemers.

 

Klik hier om deel te nemen

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt over de deelname van de beleidsdatabase.

Neem contact op

Een aantal van onze klanten

  • groendus
  • Groendus logo
  • topgeschenken.nl
Onze sterke punten

Waarom kiezen voor BexerHamstra

Wie kiest voor BexerHamstra kiest voor ervaring en deskundigheid. Ons team van professionals is door de wol geverfd als het gaat om beloningsvraagstukken. We kennen het vak door en door. We zijn bovendien pragmatisch ingesteld. We maken het niet moeilijker dan het is en zoeken altijd naar de eenvoudigste oplossing.

Over BexerHamstra
totaaloplossing
Totaaloplossing

We hebben een integrale kijk op beloning, organisatie en pensioen.

mercer
Helder en relevant

Onze adviezen zijn helder en relevant, en altijd gericht op het verbeteren van de business.

persoonlijk contact
Altijd persoonlijk contact

We houden van persoonlijk contact en staan dichtbij de klant. We zijn wendbaar en houden de lijnen graag kort.

vakmensen
Ervaren vakmensen met passie

We hebben alle expertise in huis om een totaaloplossing te kunnen bieden.