Beleidsdatabase

BexerHamstra heeft een beleidsdatabase met arbeidsvoorwaardenregelingen en cao’s van meer dan 150 organisaties in Nederland. De komende periode breiden we de database verder uit.

Geïnteresseerd in deelname? Als dank voor je deelname ontvang je kosteloos een beloningsbenchmark.

Klik hier om deel te nemen

Wat levert deelname mij op?

Vergelijking van beleid van jouw organisatie met het beleid van de algemene markt.

Vergelijking van zowel:

 • Vast salaris
 • Variabele componenten
 • Inzicht in impact van verlofuren op de vergelijking: de gemiddelde werkweek en vakantiedagen en overige verlofuren.

De benchmarkrapportage geeft inzicht in de beloningspositie per schaal en in totaal, voor de verschillende beloningselementen.

Wat maakt deze benchmark anders?

Wij vergelijken beleid met beleid voor een zuiver beeld.

Gebruikelijk is om het eigen beleid met praktijkdata van de markt te vergelijken. Dit is niet zuiver omdat praktijkdata veelal lager ligt dan het 100% beleidsniveau. Medewerkers worden immers niet allemaal op het normsalaris beloond. Het risico is het beleid te laag wordt neergezet.

Ook het vergelijken van eigen praktijkdata met praktijkdata van de markt kan scheef gaan. Praktijkdata wordt sterk beïnvloed door ervaringsniveaus. Heeft een organisatie bijvoorbeeld gemiddeld veel jonge mensen in dienst, dan bestaat het risico dat onterecht de conclusie wordt getrokken dat de organisatie te weinig betaalt ten opzichte van anderen.

Voorwaarde voor deelname

We kunnen alleen bedrijven opnemen in de database waarvan we een functieschalenconversie hebben of kunnen maken. Dit geldt voor de meeste bedrijven. We werken met conversiesleutels voor de volgende functiewaarderingsmethoden: Korn Ferry Hay, WTW, Orba, USB, CATS, ISF, Bakkenist, FWG, Fuwasys, UFO en Basys. Mocht jouw organisatie met een andere functiewaarderingsmethode werken, neem dan vooral contact op om te overleggen over de mogelijkheden.

Optie 1

Eenvoudige data-aanlevering

Voor de minimale aanlevering zijn alleen de beleidsdocumenten nodig. Het is niet nodig om individuele medewerkersdata aan te leveren om mee te kunnen doen.

 • Meest recente salarisschalen
 • Variabele beloningsregeling
 • Werkuren per week, vakantiedagen en overig verlof

Is er beleid voor verschillende groepen? Denk aan winkel- en kantoorpersoneel. Lever dan voor de verschillende groepen de informatie aan.

Klik hier om deel te nemen
Optie 2

Deelnemers die meer inzicht willen

Naast een vergelijking van het salarisbeleid van jouw organisatie met salarisbeleid in de markt, kunnen we meer inzicht bieden. In dat geval onderzoeken we hoe de beloningsniveaus van individuele medewerkers zich verhouden tot het beleid. De analyses wijzen uit in hoeverre de praktijksalarissen passen binnen het beleid, zowel voor het vaste salaris als de totale primaire beloning. De aanvullende analyses zijn optioneel omdat hiervoor extra gegevens nodig zijn, namelijk de individuele beloningsgegevens van de medewerkers.

Naast de beleidsgegevens (uit optie 1) ontvangen we graag een medewerkersbestand in excel met daarin:

 • Personeelsnummer
 • Parttime percentage
 • Schaal
 • Salaris
 • Laatste bonus uitkering

Bij keuze voor deze optie blijft deelname aan het onderzoek uiteraard kosteloos.

Klik hier om deel te nemen

Wat moet ik nog meer weten?

 • De terugkoppeling van de resultaten verwachten wij in het najaar te kunnen doen.
 • De verzamelde data gebruiken we om de beloofde terugkoppeling mogelijk te maken.
 • De verzamelde data gebruiken we ook in onze advisering over beloning. Hierbij delen we geen individuele beleidsdata van organisaties.
 • Door het inzenden van de informatie ga je akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in het bijgevoegde document “Voorwaarden deelname beloningsonderzoeken BexerHamstra”.
Klik hier om deel te nemen

Een aantal van onze klanten

 • groendus
 • Groendus logo
 • topgeschenken.nl
Onze sterke punten

Waarom kiezen voor BexerHamstra

Wie kiest voor BexerHamstra kiest voor ervaring en deskundigheid. Ons team van professionals is door de wol geverfd als het gaat om beloningsvraagstukken. We kennen het vak door en door. We zijn bovendien pragmatisch ingesteld. We maken het niet moeilijker dan het is en zoeken altijd naar de eenvoudigste oplossing.

Over BexerHamstra
totaaloplossing
Totaaloplossing

We hebben een integrale kijk op beloning, organisatie en pensioen.

mercer
Helder en relevant

Onze adviezen zijn helder en relevant, en altijd gericht op het verbeteren van de business.

persoonlijk contact
Altijd persoonlijk contact

We houden van persoonlijk contact en staan dichtbij de klant. We zijn wendbaar en houden de lijnen graag kort.

vakmensen
Ervaren vakmensen met passie

We hebben alle expertise in huis om een totaaloplossing te kunnen bieden.