‘Beloning is armoedig wanneer deze alleen over geld gaat’

Bedrijven mogen wat Hamstra betreft wel wat kritischer zijn met het invoeren van bonussystemen.

| Beloning

‘Velen zeggen het te doen omdat de markt er om vraagt, maar dat is te gemakkelijk. Er komen meer overwegingen bij kijken. Bereik je ermee wat je ermee wílt bereiken? Is een bonus wel de juiste beloningsvorm? En we moeten ook niet vergeten waarvoor bonussen ooit in het leven zijn geroepen. Dat was om ervoor te zorgen dat manager en medewerker samen met elkaar in gesprek gingen om te kijken wat men de komende periode met elkaar wilde bereiken en op welke manier. Nog steeds geldt dat als het meest waardevolle onderdeel van het uitreiken van een bonus. Daar zou de focus op moeten liggen.’

Bron: Irene Schoemakers, PW/De gids.

‘Beloning is armoedig wanneer deze alleen over geld gaat’