Onderzoek door Hamstra & Partners

Ondernemingsraad informeren over beloningen?

Meerderheid organisaties voldoet nog niet aan gewijzigde WOR

| Beloning, Organisatie

Eind 2019 hebben wij een onderzoek uitgevoerd over de wijziging van de Wet op Ondernemingsraden (WOR). Deze wijziging houdt in dat sinds 1 januari 2019 de bestuurdersbeloning met de OR moet worden besproken. We delen graag de opvallendste uitkomsten van ons onderzoek:

– Ongeveer 60% van de respondenten had de OR eind vorig jaar nog niet geïnformeerd over de bestuurdersbeloning. Enkelen gaven aan dat ze de deze informatie alleen communiceren als ernaar gevraagd wordt. Toelichting: De wetswijziging heeft het informeren van de OR over de bestuurdersbeloning verplicht gesteld. Dus ook als de OR er niet naar vraagt.

– Het overgrote deel van de respondenten, 86%, gaf aan de bestuurdersbeloning het liefst als groep te communiceren. De voorkeur gaat uit naar de groepsverhoudingen (6:1), maar ook de beloningen van de groep als geheel (bijv. totale bedrag aan salaris van managementteam) scoort hoog

Conclusie

Een groot deel van de respondenten had de OR eind 2019 nog niet geïnformeerd over de bestuurdersbeloning, terwijl een wijziging in de WOR dat verplicht stelt.

Begrijpelijk dat organisaties het lastig vinden, het zit nog steeds diep in onze Nederlandse cultuur om niet over je salaris te praten. Hoewel het organisatiebelang voorop staat, komt bestuurdersbeloning heel dicht bij de persoon. Toch zullen organisaties daar overheen moeten stappen. Zij moeten en kunnen uitleggen wat de beloning van hun bestuurders is.

Het is goed mogelijk dat we bij een herhaling van dit onderzoek tot een heel andere uitslag zullen komen, we zijn benieuwd.