Drie trends in beloning

Zorgen over de schaarste aan gekwalificeerde werknemers brengen veel organisaties ertoe de salarissen op te schroeven. Maar pas op voor een doorgeschoten en ongefundeerd beloningsbeleid. Laten we op een duurzame manier naar beloning kijken: wat betekenen de keuzes van nu over een paar jaar of nog verder in de toekomst? Drie trends in de markt waarover we samen met onze klanten willen nadenken.

| Beloning

1. Vaste beloning wordt belangrijker

Vaste beloning is een must voor starters op de arbeidsmarkt, alleen zo kunnen zij een onafhankelijk en stabiel leven opbouwen. Met onzekere bonussen valt geen huis te financieren. Dat geldt zeker voor de starter, die aanloopt tegen hoge huizenprijzen en vaak ook nog kampt met een studieschuld. Maar ook andere medewerkers met een vast dienstverband zijn niet altijd positief over variabele beloning, merken we.

In onze gesprekken met klanten gaat dan ook het steeds vaker over het afschaffen van het variabele salaris. Want is dat nog wel effectief? Daar komt de lastige uitvoering bij: hoe vaak ontstaat er niet discussie over target settings en het meten van de uitkomsten? Vooral voor functies die zich minder goed laten afrekenen op individuele prestaties, zorgt variabel belonen voor hoofdbrekens. Anderzijds kan het bijvoorbeeld in commerciƫle functies nog altijd echt motiverend werken.

Voordat je ermee aan de slag gaat: weet welk type medewerkers je in huis hebt en wat bij hen past. Schaf je de bonussen helemaal af, overweeg dan ze deels in het vaste salaris te verwerken. Zo krijg je de medewerkers mee.

2. Behoefte aan transparantie

Welke organisatie wij ook adviseren over beloningsbeleid, bijna altijd gaat het over eerlijke beloning en de vraag of de interne verhoudingen kloppen. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en medewerkers te binden, zien we steeds meer aandacht voor een transparante employee journey. Dat begint bij het aannamebeleid: wees als werkgever direct duidelijk over de ontwikkelstappen binnen de organisatie. Dat vraagt ook om helderheid over de beloning die daarbij hoort. Leidinggevenden moeten kunnen uitleggen wat de verschillen zijn tussen functies en de beloning daarvan.

Wat is eerlijk belonen? Mensen die hetzelfde werk doen, hetzelfde betalen. Natuurlijk zijn er verschillen, door arbeidshistorie, potentieel of doordat iemand net op een ander moment binnenkomt. Daar ontkom je niet aan. Ook de eigen historie speelt mee: bijvoorbeeld na een aantal overnames zijn flinke salarisverschillen goed te verklaren.

Ga met medewerkers het gesprek aan over de bandbreedte van het salaris en de ontwikkelmogelijkheden. Zijn zij tevreden met hun rol en de bedrijfscultuur, en zijn de onderlinge verhoudingen goed, dan heb je met transparantie alleen maar iets te winnen.

3. Ouder niet meer automatisch duurder

Oud is duur? Van dat automatisme moeten we echt af. Een oudere werknemer hoeft niet elk jaar een nieuwe stap op de ladder te zetten en telkens meer te verdienen. Het werk anders inrichten, kan in deze fase soms beter werken. Voor het welbevinden van de werknemer, maar ook voor de werkgever. Die moet zich op tijd aanpassen aan de toekomstige werkelijkheid, waarin medewerkers tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Als de salarissen gelijke tred houden, wordt werk onbetaalbaar.

Het is echt hoog tijd voor een heroverweging van de huidige salarissystemen. Al was het maar om deze categorie oudere werknemers te beschermen in tijden van werkloosheid. Als zij dan op de arbeidsmarkt komen, is het risico dat zij veel te duur zijn.

Het zou mooi zijn als mensen vanuit een positieve overtuiging een pas op de plaats maken, zonder persoonlijke ontwikkeling uit het oog te verliezen. Het is aan de werkgever om dit te faciliteren.

 

Inspiratiesessies

Over deze en meer trends gingen we de discussie aan tijdens de inspiratiesessie van Hamstra & Partners op 10 oktober. Daarin presenteerde Joep Krekelaar van Mercer de uitkomsten van Mercers Total Remuneration Survey. Klanten en relaties gingen met elkaar in gesprek over de toepasbaarheid in de praktijk.

Hamstra & Partners organiseert meerdere keren per jaar inspiratiesessies over uiteenlopende onderwerpen, altijd actueel en met experts als gastsprekers. Je bent van harte welkom.