Belonen in het hier en nu

| Beloning

Een nieuwe visie op belonen die betekent:

Belonen voor iemands actuele bijdrage. Niet nu duur betalen voor prestaties die in het verleden zijn geleverd. Er is geen behoefte meer om beloning te koppelen aan langdurig loyaal*, maar het gaat om de bijdrage die nu geleverd wordt; nu productief. Lange beloningsschalen passen hier niet meer bij.

Bedrijfseconomisch verantwoord, direct gekoppeld aan de markt en economische ontwikkelingen en bedrijfsresultaten. Wat hebben we nu nodig, wat kunnen we ons nu veroorloven aan loonkosten?

Alertheid op beperkte houdbaarheid van kennis en kwaliteiten van medewerkers voor de organisatie in relatie met markt- en prijsontwikkelingen.

 * Dit wil overigens niet zeggen dat langdurige loyaliteit niet gewaardeerd wordt, maar het wordt niet meer gekoppeld aan de vaste beloning (gouden ketenen).

Deze uitgangspunten vertalen zich naar:

Een eigentijdse risicoverdeling tussen werkgever en werknemer (kijk hierbij ook naar andere werkverbanden)

Een relatie tussen risico en prijs. Hoe minder risico bij de werknemer(vast contract) hoe lager de prijs het werk.

Van

 • Zekerheid voor de lange termijn (elk jaar een beetje salarisgroei)
 • Beloning neemt toe bij ouder worden en langer dienstverband
 • Iedereen dezelfde verhouding vast/variabel (geen individuele keus)
 • Hoe langer in dienst hoe meer zekerheid
 • Voortbouwen op resultaten uit het verleden
 • Iedereen hetzelfde profiel

Naar

 • Duidelijkheid op korte termijn (waar wordt je voor beloond dit jaar)
 • Beloning voor wat je nu kunt in de huidige markt.
 • Individuele keuze voor verhouding vast/variabel (afhankelijk van risicoprofiel en type lidmaatschap/contract)
 • Minder vastigheid in vaste dienst
 • Nu belonen voor huidige prestaties en marktwaarde
 • Balans tussen loopbaan en productiviteit.

Wij organiseerden in 2014 een inspiratiesessie over het voor RHDVH ontwikkelde concept ‘Belonen in het hier en nu’. PW de Gids publiceerde dit concept in haar thema nummer over Belonen.

Klik hier voor dit artikel. Het is nog steeds actueel.