Meer mogelijkheden voor retentieplannen in combinatie met opties op aandelen

Wat gaat er veranderen?

Een beloning in aandelen of opties is loon. Echter, veelal is het moment van uitkering later dan dat de medewerker de opties of aandelen krijgt.

| Beloning

Een beloning in aandelen of opties is loon. Echter, veelal is het moment van uitkering later dan dat de medewerker de opties of aandelen krijgt.

Er komt een gunstigere regeling voor aandelenopties die in moet gaan per 1 januari 2023. Hiermee kunnen bedrijven makkelijker dit soort regelingen introduceren. Een groot voordeel van optieregelingen is dat dit een vorm van beloning is zonder dat hierbij cash uit de onderneming gaat. Vaak voor start-ups en scale-ups van belang, maar steeds vaker ook toegepast bij grotere ondernemingen. Bij grote ondernemingen vaak voor senior management en bestuurders.

De belangrijkste verandering is dat werknemers pas belasting betalen op het moment dat zij de aandelen verkopen. Nu is het nog zo dat werknemers belasting betalen zodra ze de aandelenopties omzetten in aandelen. Medewerkers hebben dan echter het geld niet om de belasting te betalen en dat zorgt ervoor dat dit instrument vaak niet wordt ingezet. Nadeel is echter dat, als de werknemer kiest voor het uitstellen van de belasting tot het moment van verkoop van het aandeel, de waardeaangroei van het verkregen aandeel belast wordt in box 1 (als loon). Een medewerker die ervoor kiest om direct af te rekenen op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen, betaalt over de waardeaangroei geen loon/inkomstenbelasting. De werknemer betaalt dan echter wel vermogensrendementsheffing in box 3. Daar is de waardeaangroei onbelast.

Concreet houdt dit in dat de belastingheffing kan worden uitgesteld naar het moment dat de werknemer de liquide middelen ook daadwerkelijk ontvangt, wat bijdraagt aan een betere werking van opties als beloningsinstrument. De aanpassing van de wet gaat niet gelden voor ondernemingen die al beursgenoteerd zijn.