Pak inflatiecorrectie dit jaar anders aan

Van de stijgende inflatie hebben vooral medewerkers in de laagste salarisschalen last. Houd daar rekening mee bij de jaarlijkse salarisverhoging, adviseert consultant Emmy Kooloos van BexerHamstra.

| Beloning

In bijna twintig jaar is de inflatie niet zo hoog geweest, vooral door de plotseling stijgende gasprijs. Voor een gemiddeld huishouden kan de energierekening tot € 900 hoger per jaar uitpakken, aldus budgetinstituut Nibud. Dat gaan veel werknemers direct voelen in hun portemonnee. Maar niet alle werkgevers hebben zomaar extra budget beschikbaar om het hele personeel dit jaar van een royalere salarisverhoging te voorzien. Wees je als organisatie bewust van verschillende personeelsgroepen, adviseert Emmy Kooloos. Want het is vooral de groep in de laagste salarisschaal die veel last heeft van de prijsstijgingen. Juist voor hen zet zo’n indexering niet zoveel zoden aan de dijk. ‘Stel dat je 25 duizend euro per jaar verdient en je krijgt een correctie van 2,5 procent. Daarmee kun je die 900 euro aan extra energiekosten niet betalen. Zelfs bij een modaal salaris is die loonsverhoging onvoldoende. Verdien je een ton, dan krijg je er een veel hoger bedrag bij, terwijl je het waarschijnlijk minder hard nodig hebt. Wij roepen organisaties op om aandacht te besteden aan die verschillen.’

Oplossingen

Dan maar een inflatiecorrectie toepassen die voor de ene schaal anders is dan voor de andere? Dat zullen medewerkers mogelijk oneerlijk vinden, zegt Kooloos. Maar er zijn ook andere oplossingen. ‘Wat bijvoorbeeld kan is alle medewerkers er zeg 2 procent bij geven plus € 750. De mensen in de onderste schalen hebben meer aan dat extra bedrag dan collega’s die meer verdienen.’

Bestaat de organisatie uit verschillende entiteiten, dan zijn aparte regelingen volgens Kooloos vaak wel weer mogelijk. Naast het hoofdkantoor is er dan bijvoorbeeld een distributiecentrum, een magazijn of er zijn winkels. Daar bevinden zich meer functies in lagere salarisschalen, die kunnen dan een hogere inflatiecorrectie krijgen.

Nog een optie is om medewerkers eenmalig een extra bedrag te geven, een soort bonus. Kooloos: ‘Het nadeel van een salarisverhoging is dat je die niet meer kunt terughalen als de omstandigheden weer veranderen. De verwachting is dat de inflatie na volgend jaar weer afzwakt. Met een eenmalige uitkering kun je de medewerkers toch steunen.’

Wat de beste aanpak is? Dat hangt volgens Kooloos af van de organisatiestructuur, de verschillende salarisgroepen en de verdeling tussen vast en variabel salaris. Met die rekenexercitie kunnen de consultants van BexerHamstra helpen.

Medewerkers zonder zorgen

Internationaal gezien is de loonkloof in Nederland nog beperkt, maar de verschillen lijken nu wel wat op te lopen. Het Nibud berekende dat 62 procent van de Nederlandse werkgevers mensen met geldproblemen in dienst heeft. Het budgetinstituut adviseert werkgevers om deze werknemers tegemoet te komen, en daar sluit Kooloos zich bij aan. ‘Het gaat daarbij niet zozeer om een inkomensprobleem, maar om veranderingen in het uitgavenpatroon. Voor werkgevers is het belangrijk dat medewerkers zonder geldzorgen en stress op het werk komen.’

In gesprekken met klanten over de salarisverhogingen voor komend jaar, is de inflatiecorrectie nu een hot topic, constateert Kooloos. Klanten zien de inflatie toenemen, maar zijn voorzichtig met de budgetten vanwege corona. ‘Wij zeggen: maak bewuste keuzes bij het verdelen van het salarisverhogingsbudget. Er is een flink budget nodig als je iedereen een volledige inflatiecorrectie toekent, plus een aan performance gekoppelde salarisverhoging. Bovendien is een eenmaal toegepaste salarisverhoging niet meer terug te draaien in de toekomst. Blijkt de hoge inflatie zoals verwacht tijdelijk, dan kan een eenmalige bijdrage goed werken als tegemoetkoming in 2022.’